top of page

Fejlesztések

 

Mit jelent az iskolaérettség?

Mit jelent számotokra a 6 éves kori kötelező iskolakezdés?

Mit tehetsz annak érdekében, hogy gyermeked készen álljon az iskolára?

Milyen felmérések és szűrések léteznek? Melyeket ajánljuk?

Gyermeked elkezdte az iskolát és vannak nehézségei? Hogyan segíthetünk?

A SzegedSchool missziójának tekinti, hogy a gyermekek minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy egyenlő eséllyel kezdjék meg iskolás éveiket, Ebben kinek-kinek máshol kell egy kis plusz támasz. 

A fejlesztések mind-mind játékokba ágyazottak, a gyermekre szabottak – nincs két egyforma óra!

 

Ha érdekel valamelyik program, add meg a lap alján elérhetőségedet és a területért felelő fejlesztő felhív átbeszélni néhány szóban az elképzeléseidet, időpontot egyeztetni.

Vezetik

Baranyai Erika

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, művészetpedagógus

Boros Kata

pszichológus, integratív gyermekterapeuta

Bakos Edina 

gyógypedagógus

Mucsi Emese

gyógypedagógus

Kovács Kata

spanyol- és angolnyelv tanár
8-15 év

Gyermek-
pszichológia

A gyermek foglalkozások során olyan légkör megteremtésére törekszem, melyben a gyerekek „sérülései” hatástalaníthatók.Lehetőség van az indulatkiélésre, arra. hogy a gyerekek feldolgozzák élményeiket, megéljék érzéseiket, hatékony megküzdési módokat alakítsanak ki és nagyobb én-erőre tegyenek szert. Nagy hangsúlyt fektetünk a belső erőforrások, rejtettképességek feltárására és mozgósítására. A terápiás munka minden esetben egy szülőkkel végzett első interjúval indul, és ez után kerül sor a gyermekterápiás alkalmakra, melyek számát és rendszerességét a problémához és a gyermek igényeihez igazítjuk.

Milyen esetekben érdemes a szülőknek pszichológushoz fordulni?  

Amikor a gyermek:

 • szorong, erős félelmet mutat (ez a tünetek szintjén különbözően jelenhet meg, pl.: alvászavar, bepisilés, bekakilás, állandó torokköszörülés, dadogás…)

 • nehezen kezelhető; magatartásproblémák, agresszív viselkedés jellemzi

 • képességeihez viszonyítva alul teljesít az iskolában, vagy közösségbe való beilleszkedése problémákkal tarkított

 • nehéz élethelyzetben van, és az ezzel való megküzdésben segítségre szorul (pl. testvér érkezése, válás, iskolakezdés, haláleset a családban)

 • mindig rosszkedvű vagy ingerült

 • önértékelési problémákkal küzd.

Amikor a szülők:

 • elbizonytalanodtak gyermeknevelési kérdésekben

 • nem találják a közös hangot gyermekükkel; bensőségesebb és bizalomteljes kapcsolatot szeretnének kialakítani vele/velük.

Gyakorlati alapját az integratív szemléletű gyermekterápia jelenti.  

A foglalkozások elsősorban játékterápiára épülnek, melyet többek között a meseterápia, serdülődráma, művészetterápia, tranzakcioanalitikus gyermekterápia és módosult tudatállapot alapú technikák egészítenek ki.

A terápia sikere szempontjából nagyon fontos a szülők aktív részvétele, ezért a rendszeres szülőkonzultációk szerves részét képezik a munkafolyamatnak. Ezeken az alkalmakon elsősorban pszicho-edukáció zajlik. A gyermek foglalkozások során olyan légkör megteremtésére törekszem, melyben a gyerekek „sérülései” hatástalaníthatók.

Lehetőség van az indulatkiélésre, arra, hogy a gyerekek feldolgozzák élményeiket, megéljék érzéseiket, hatékony megküzdési módokat alakítsanak ki és nagyobb én-erőre tegyenek szert.

Nagy hangsúlyt fektetünk a belső erőforrások, rejtett képességek feltárására és mozgósítására.

 

A terápiás munka minden esetben egy szülőkkel végzett első interjúval indul, és ez után kerül sor a gyermekterápiás alkalmakra, melyek számát és rendszerességét a problémához és a gyermek igényeihez igazítjuk.

 

Egy foglalkozás 60 perces.

6000 Ft / alkalom

Az első interjú ingyenes.

4-8 éveseknek

Cifra Palota

zenei műhely

4 éves kortól várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnek énekelni, kíváncsiak az őket körülvevő hangok világára, s akiket elvarázsol a zene.

Játékos képességfejlesztő foglalkozás mondókákkal, népdalokkal, gyermekdalokkal.

Játszunk a csenddel, zajokkal, zörejekkel, ritmussal; megismerkedünk az egyszerű ritmusjátszó eszközökkel, gyermekhangszerekkel.

Bevezetjük a gyermekeket a komolyzene világába zenei szemelvények által, majd a zene inspirálta mozgásos tevékenységekkel mélyítem el a zeneélményt.

 

Cél: a magabiztos gyermeki önkifejezés elérése a közös énekléssel, zenéléssel; Kommunikációs készségek fejlesztése; az énekléshez köthető gátlások kiküszöbölése

Péntekenként a SzegedSchoolban

Alkalmi jegy:

1.500,-

Bérletek 5 alkalomra:

6.000,-

Bérlet 10 alkalomra:

10.000,-

zene
3-6 éveseknek

Iskolába indító csoport

Célunk az iskolába lépéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése, bizonytalanságok leküzdésének támogatása.

Kiemelt területek: finommotorika, számolási és orientációs készségek, figyelem, feladattudat, szabálykövetés fejlesztése.

 

Fő módszereink: komplex fejlesztésbe ágyazott ritmusjátékok, babzsákos tevékenységek, sport poharak, Frostig program

Minimum. 4 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

15.000 Ft /fő

6-8 éveseknek

„Ne felejts” csoport

Első és második osztályos tanulók számára

Célja az írás, olvasás, számolás alapjainak megerősítése; az alapvető helyesírási szabályok, a szorzó és bennfoglaló táblák rögzítésének segítése. 

A fejlesztő foglalkozások során alkalmazott fő módszerek: ritmusjátékok, babzsákos tevékenységek, tükörtábla-terápia elemei, sport poharak, Frostig program

Minimum. 4 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

15.000 Ft /fő

7-9 éveseknek

„Bölcs baglyok” csoport

Harmadik és negyedik osztályos tanulók számára

A csoportos foglalkozások során célunk a tanulási nehézségek tüneteinek enyhítése, leküzdése.

 

Fő tevékenységeink a szövegértés, olvasás, helyesírás és a matematikai gondolkodás erősítését célozzák, illetve különböző tanulástechnikai elemek bevonásával, megtanításával alakítjuk az önálló tanulás képességét.

Minimum. 4 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

15.000 Ft /fő

óvodás, alsós, felsős

„Figyelmes rókák” csoport

Bármilyen életkorban 

(óvodás, alsós, felsős korosztály bontásban)

Az oktatási rendszer biztos auditív és vizuális figyelmet, fókuszáló képességet, és tartós figyelmet kíván meg a gyermekektől, ami nem mindenki számára könnyű.

Ezért a foglalkozások során az izgága, koncentrációs nehézséggel, szórt figyelemmel küzdő gyermekek megsegítését tűztük ki célul.

Változatos eszközökkel, színes képekkel, Sportpoharak és Frostig módszerek segítségével.

Minimum. 4 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

15.000 Ft /fő

általános iskolásoknak

Tükörírás csoport

A tükörtábla-terápia olyan tanulóknak adhat segítséget, akik ceruzafogása görcsös, írásuk akadozó, nyomatékuk erős, írásképük pedig szinte olvashatatlan.

Ez a módszer új közegben kér a tanulótól írás és rajzolás tevékenységet, ezáltal az is szívesen dolgozik, aki amúgy utál írni. 

Minimum. 2 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

18.000 Ft /fő

4-8 éveseknek

Frostig terápia

Olyan gyermeknek nyújthat a program segítséget, aki: 

 • nem megfelelően fogja a ceruzát

 • nem szívesen rajzol, színez

 • színezés, festés esetén kimegy a vonalból

 • “ügyetlen” a keze

 • még nem tudja elkülöníteni, megnevezni a formákat (kör, négyzet, háromszög)

 • téveszti a színeket

 • nem tud térben/síkban tájékozódni

 • keveri a jobb-bal irányokat

 • iskolában több betűt is cserél (b-d-p; a-o; ő-ó)

 • tükörírással ír 

Az egész terápiás folyamatot a Frostig teszt előzi meg, mely számunkra átfogó képet ad, mely területek megerősítése a legfontosabb, ezzel irányt mutatva az egyéni fejlesztési terv összeállításához.

Minimum. 3 fő - max. 6 fő

 

Kevesebb jelentkező esetén a páros illetve egyéni foglalkozásokban tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45 perc

18.000 Ft /fő

bármely életkor

Egyéni foglalkozások

Ezeken a találkozásokon a gyermek egy gyógypedagógus kolléga teljes figyelmét kapja meg, ezáltal teljesen az ő szükségletei, aktuális állapota irányítja a foglalkozások menetét.

 

Az egyéni alkalmakat egy típusú nehézség esetén, de akár több féle probléma komplex megközelítéséséhez is javasoljuk. 

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45-60 perc

17.900 Ft /fő

bármely életkor

Páros foglalkozások

Ezeken a találkozásokon a gyermekekkel egy gyógypedagógus kolléga foglalkozik.

A páros alkalmak során azonos problémával küzdő, hasonló korú gyermekek egyidejű fejlesztése történik.

Fő jellegzetessége, hogy a gyermekek egyéni és páros munkában is dolgoznak, játszanak, így az együttműködő, szociális képességeik is fejlődnek.

Bérlet 6 alkalomra:

6 x 45-60 perc

17.900 Ft /fő

3-18 évesek

Komplex gyógy-pedagógiai állapot-megismerés

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek minél előbb segíteni tudjunk, abban az esetben ha az óvoda/iskola vagy a szülő problémát észlel a gyermek fejlődésében, esetleg a tanulás folyamatában.

Annak érdekében, hogy a célirányos fejlesztés elkezdődjön a gyermek/tanuló képességeinek alapos megismerése elengedhetetlen. 

Változó időtartam:

60-120 perc

10.000 Ft

Konzultáció és részletes szakértői vélemény tartozik a felmérés mellett az összegbe!

fejlesztkontakt
Üzenj itt és hívunk hamarosan!
A beérkező megkereséseket a kérésnek megfelelő fejlesztőhöz irányítjuk, aki hamarosan felveszi veled a kapcsolatot előzetes egyeztetésre, időpont foglalásra.
Melyik érdekel? (többet is megjelölhetsz)

Köszönjük, jelentkezünk!

fejlesztoketkeresunk

Műhelyt indítanál?

Fejlesztőket a következő területre keresünk.

Részükre biztosítjuk a közönség elérést, a marketinget,
a helyet és a vállalkozói hátteret. Így elindulni is egyszerű. 

AIT/ FST hallásterapeuta

Alapozó mozgásterapeuta

Bowen technika

CogniPlus fejlesztő

Dévény módszer- DSGM terapeuta

DSZIT terapeuta (AYRES)

GMP terapeuta

Gyógypedagógus

Gyógytornász

Homloklebeny terapeuta

INPP egyéni fejlesztő

Kineziológus

Konduktor

Kulcsár mozgásterápiás fejlesztő

Meixner terapeuta

Neurofeedback terapeuta

NILD terapeuta

Pfaffenrot-féle reflexterápia

Pszichopedagógus

Sindelar terapeuta

Tomatis tréner

...és amikről még nem is hallottunk! :)

A kata@szegedschool.org címen Kovács Katával lehet ezügyben egyeztetni.
Örömmel hallunk minden új típusú kezdeményezésről, workshopról, módszertanrol is!

bottom of page