top of page

Inspirációnk: SOLE

Sugata Mitra egy tehetős középosztálybeli családba született Calcuttában. Később Delhibe költözött, ahol egy jezsuita iskolában tanult. A pszichológia diplomája megszerzése után egy multinacionális vállalat (NIIT) programozójaként dolgozott, ahol rövid időn belül a katedrán találta magát és programozást tanított. Itt kezdte el a híres hole-in-the-wall kísérletét, 20 évvel ezelőtt. Mitra SOLE módszere egyszerűen működik: a tantermekben számítógépeket helyez el, amiken különféle izgalmas kérdések jelennek meg, például „miért tanulunk történelmet?”, „börtönbe kerülhetnek gyerekek is?”, “hogyan készítenek a méhek mézet?”. Utána a számítógépet használva a gyerekeknek közösen kell választ találniuk a kérdésekre.

Két fogalommal írható le a Mitra-féle tanulásszervezési koncepció:

  • Minimally Invasive Education (MIE), azaz Legcsekélyebb Beavatkozással végzett Oktatás (LBO).

  • Self Organizing Learning Environment (SOLE), azaz Önszerveződő Tanulási Kör vagy Önszerveződő Tanulási Környezet (ÖTK).

sugata portre.jpeg

„Experiments show that children in unsupervised groups are capable of answering questions many years ahead of the material they're learning in school. In fact, they seem to enjoy the absence of adult supervision, and they are very confident of finding the right answer. 

Sugata Mitra

Galambos Attila, a Budapest School oktatásszervezőjének kitűnő összefoglaló írása:

A híres TED előadása​

bottom of page