top of page

Inspirációnk: angol nyelvi környezet

Meggyőződésünk, hogy az oktatást személyre szabottá kell tenni. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma gyerek sem. Ugyanazt a tudásanyagot és képességet mindenki más módon, más tempóban szerzi meg, ezért figyelembe kell venni a tanulók személyiségét, szociális- és egyéni tanulási stílusát is (brain friendly learning). A gyerekek különböző tanulási igényeit a változatos munkaformák, eszközök, módszerek segítik.

center-image-1024x356.png

„The key to this transformation is not to standardize education, but to personalize it, to build achievement on discovering the individual talents of each child, to put students in an environment where they want to learn and where they can naturally discover their true passions.

Ken Robinson

Alapvetések

Vizuális segítség a jól széttagolt szövegek, (big books) ábrák, képek, színes rajzok és a tantermi dekoráció, míg auditív támogatást jelentenek a dalok, chantek, a zeneszámok.  A verbalitást erősíti, amikor a tanulók előadhatják gondolataikat (5 minute speech, presentation), leírhatják őket (creative writing), érzelmeiket  megélhetik és kifejezhetik (drama). A mozgásos feladatokban nagy felületű plakátokra festünk,  testüket használva játszunk (miming games). Logikai összefüggéseket fedezhetünk fel és jeleníthetünk meg elmetérkép, idővonal, táblázatok segítségével.  Az intraperszonális típusú tanuló egy-egy témába belemélyedhet, személyes véleményt alakíthat ki, az interperszonális típus ezzel szemben kiélvezheti a csoportokban, tanulótárssal való együttműködést.

Olyan környezetet hozunk létre, ami a gyerekeket inspirálja, amelyben kibontakozhatnak, amelyben tanulni akarnak. A kíváncsiságra és a kreativitásra épülő kritikus gondolkodás, a fejlődő szemléletmód és a kooperáció a kiindulópont, a cél olyan autonóm személyiségeket formálni, akik tanulási stratégiákkal bírnak és a kezükben tartják a saját tanulási folyamataikat. A személyes tanulási célkitűzések és az önértékelés ebben segít nekik.

A nyelvtanítás jórészt készségfejlesztés, életkortól függően mind a 4 képességet fejlesztjük (Reading, Writing, Listening, Speaking), melyek egymást erősítik.  Az ehhez kapcsolódó tudásanyag, a kulturális és irodalmi ismeretek azonban szintén hangsúlyt kapnak.

 

A gyakorlatban

A tanmenet olyan formában áll  össze, hogy abban mindenki megtalálja a kedvére való elemeket, de a számára új, vagy nehézséget okozó területeken ill. munkaformákban is kipróbálhatja és fejlesztheti  magát. Ez minden esetben rugalmas, a tanulói érdeklődést figyelembe véve alakul.

Megközelítésünkben a  kitűzött legfontosabb cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának kialakítása és fejlesztése.

Nem köteleződünk el egyetlen módszer mellett, a régi-új nyelvtanítási módszereket jól kombinálva változatos, hatékony módszertan áll össze. A cselekedtető módszer (TPR) a nyelvtanulás kezdő szakaszában segíthet a gátlások leküzdésében, a szuggesztopéd (suggestopedia) zenei elemei segíthetik az ellazulást és a fókuszálást. A direkt módszer esetén a tanár az idegen nyelven belül, azon keresztül magyaráz és szemléltet, így a nyelvtanuló fejében közvetlenül alakul ki az idegen nyelvi rendszer. Az audiolingvális módszer drillező feladatai a kiejtés gyakorlását is előtérbe hozzák, az autentikus szövegek (graded readers) feldolgozásával pedig  például az irodalmi, kulturális tartalmak átadása és a nyelvtani szabályok megfigyelése is megvalósítható.

Projektmunka

A tantárgyi integrációt blokkokba rendezett, projektmunkák révén valósjtjuk meg. Ennek elemei:

Literacy (dalok, történetek, színdarabok) , Numeracy (egyszerűbb matematikai feladatok)

Arts and Crafts (kézművesség), Science (időnként terepmunkával összekötött kirándulásokon), Geography, History (főtanításhoz, irodalmi művekhez kapcsolódva), Music (autentikus dalok)

Partnereink

oxfd.jpg

Oxford Könyvesbolt - Oxford kiadó

usborne-og-logo.gif

Bookuniverse - Usborne Kiadó

Programvezető: Kovács Kata

Kovács Kata
bottom of page