top of page

Helyünk, feladatunk

Miért vagyunk más, mint a többi magán, állami vagy egyházi fenntartású óvoda?

 

– Mert mi vagyunk az első KÖZÖSSÉGI óvoda Szegeden, szakemberek összefogásával jött létre és nem gazdasági érdekektől vezérelten, alulról szerveződve

 

– Mert nálunk nem tekintélyelvű közegbe érkeznek a gyerekek, az első perctől tudják, hogy mi is hibázhatunk, mi is kérdezünk, kutatunk, adunk a véleményükre, sőt az egyéni érdeklődésüknek megfelelő nevelési terveket készítünk KÖZÖSEN! Nálunk nem csak a gyerekek formálódnak, hanem a felnőttek is

 

– Mert mi nem akarjuk megtölteni a gyerekek fejét sok-sok száraz ismerettel, hanem készségeket és attitűdöket szeretnénk formálni, ami által sikeresek lehetnek majd az iskolai tanulás során és a későbbiekben is könnyen tudnak lépést tartani ezzel a gyorsan változó világgal. – Mert nálunk az angol nem egy idegen nyelv, hanem a mindennapi életünk természetes része. (nyelvi környezet biztosítása) – Mert mi nem kezeljük külön a tevékenységi területeket, mint ének, matek, környezet, hanem a minket körülvevő dolgokat természetes összefüggéseiben vizsgáljuk, projektekben gondolkodunk.

– Mert nálunk az érzelmi biztonság megteremtése az elsődleges. Nálunk a gyerekeknek nem kell félniük kockázatot vállalni, hibázni vagy nem kell tartaniuk attól, hogy butaságot követnek el, sőt ezekből aztán tanulni is képesek lesznek.

 

– Mert a mi óvodánk egyik fő feladata, hogy felkészítse a gyermeket a jövő társadalmára. Célunk, hogy csoportunk sokszínűsége jól reprezentálja a társadalom kulturális és képességbeli sokszínűségét, a csoport tagjait pedig megismertesse más kultúrákkal és az együttműködés lehetőségeivel. Mert mi a hagyományos értelemben vett tanítás helyett, a gyermekek személyiségének kiteljesedését helyezzük előtérbe. Kollégáink nemcsak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra nevelnek és olyan módszereket adnak a gyerekek kezébe, melyekkel különféle helyzetek megoldására lesznek képesek. A szociális és érzelmi érzékenység, a vállalkozó szellem, a kreativitás, az innovatív és a kihívásokat kereső gondolkodás mind olyan képességek, amelyekre nagy szükség van az életben.

 

– Mert nálunk a vegyes korösszetételt nem a kényszer szülte, hanem tudatosan alkalmazzuk azt a pedagógiai erőt, hogy csoporton belül az eltérő életkorú gyermekek természetes módon segítik egymást. Az idősebbekben felelősségérzet alakul ki; megtanítják kisebb társaiknak azt, amit ők már tudnak (ne felejtsük el, hogy akkor sajátítottunk el egy ismeretet igazán, ha azt át is tudjuk adni, el tudjuk magyarázni másoknak); a fiatalabbak pedig igyekeznek lépést tartani azokkal az idősebbekkel, akikre felnéznek.

bottom of page