top of page

Inspirációnk: Fejlődő szemléletmód

A fejlődés fókuszú szemléletmód (growth mindset) elmélete Carol Dweck (2006), a Stanford Egyetem világszerte ismert pszichológia professzorának nevéhez fűződik. Dweck évtizedekig kutatta, hogy miért van az, hogy egyaránt tehetséges egyének közül egyesek kimagasló eredményeket érnek el, míg mások hiába rendelkeznek hasonlóan jó képességekkel mégis kevésbé sikeresek. Kutatásai során arra az eredményre jutott, hogy az emberek gondolkodásmódja meghatározó szerepet játszik abban, hogy képesek lesznek-e kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket.

caroldweck.jpeg

„In a growth mindset, challenges are exciting rather than threatening. So rather than thinking, oh, I’m going to reveal my weaknesses, you say, wow, here’s a chance to grow.”

Carol S. Dweck

nigelholmes ábra

Kétféle szemléletet azonosított azzal kapcsolatosan, ahogyan az egyének a képességeikről és a fejlődésről gondolnak. Az emberek egy része úgy gondol az intelligenciára és képességekre, mint velünk született megváltoztathatatlan természetes adottságra, ők azok, akikre az úgynevezett rögzült szemléletmód (fixed mindset) jellemző. Ezzel szemben a fejlődés fókuszú szemléletmód (growth mindset) alapja az a meggyőződés, hogy az ember alapvető tulajdonságai kellő erőfeszítéssel, tapasztalatok vagy mentorálás által egytől-egyig fejleszthetők. A fejlődési gondolkodásmód tehát a kemény munkát, tanulást, önmagunk folyamatos képzését és a kitartást helyezi előtérbe, míg ezzel szemben, akikre a rögzült gondolkodásmód jellemző, a tehetségre úgy tekintenek, mint velünk született adottságra és ezáltal a sikereket és kudarcokat is véglegesnek tekintik.

A fejlődésbe vetett hit ereje

Dweck kutatásai alátámasztották, hogy a kétféle szemléletmód jelentős hatással van az emberek tanulási képességére. Számtalan vizsgálat megerősítette, hogy azok az egyének, akikben megvan a fejlődésbe vetett hit, vagyis a fejlődés fókuszú szemléletmódot alkalmazzák rendszerint jobban tanulnak, gyorsabban fejlődnek és idővel többet is képesek elérni, mint akikre a rögzült szemléletmód jellemző. De pontosan hogyan is történik mindez?

 

Dweck-nek és munkatársainak az évek során sikerült azonosítania azt a két fő sajátosságot, mely meghatározza szemléletmódunkat és egyben jelentős hatást gyakorol a tanulási folyamatra és ezáltal egyben tanulási képességünkre. Az egyik ilyen fő jellemző a hiedelmeinkben keresendő, míg a másik a fókusz, vagyis amire összpontosítunk.

 

Tehát akire a fejlődési szemléletmód jellemző, abban hisz, hogy a képességeket megszerezzük, ezáltal képesek vagyunk a tanulásra, valamint ezáltal magára a tanulási folyamatra összpontosítunk, ami által jobbakká válhatunk és fejlődhetünk. Mindez pedig a következőképpen befolyásolja az interakciót a fejlődést meghatározó négy kulcstényezővel (erőfeszítés, kihívások, akadályok, visszajelzés). 

Akire a növekedés-szemlélet jellemző, mivel hisz a fejlődésre való képességében, az erőfeszítésre úgy tekint, mint ami hasznos és elengedhetetlen a tanulási folyamatban. Nagyobb valószínűséggel keresi és győzi le a kihívásokat, mivel hisz a fejlődésre való képességében, valamint magára a fejlődési folyamatra összpontosít, és  így a kihívást is egy lehetőségnek tekinti arra, hogy még jobbá válhasson. Továbbá azáltal, hogy hisz a fejlődésben és magára a folyamatra összpontosít az akadályokat is lehetőségnek tekinti a tanulásra, és a visszajelzést, kritikát is megfogadja, mivel jobbá akar válni és hisz abban, hogy a konstruktív kritika ebben segíti.

 

A fejlődés fókuszú szemléletmód tehát egy rendkívül nagyhatású koncepció, mely szilárd alapul szolgál a tanulásra és fejlődésre az élet bármilyen területéről  is legyen szó

bottom of page